بقچۀ شمارۀ بیست و سه

هنر

ارسال شده توسط رادیو بقچه در دسته بندی هنر 308 روز پیش 1872

ضمن تشکر از استودیو آرپا، این شماره(به ترتیب) مدیون آثار این هنرمندان است:

 

-        نیاز نواب

-        گروس عبدالملکیان و Celine Dion

-        محمد صالح علا، منصور تهرانی، صادق نجوکی، ناصر چشم‌آذر، ابراهیم حامدی، منوچهر چشم‌آذر، ستار و گروه دنگ شو

-        گروس عبدالملکیان،  Jacques Brel و Helen Merrill & Stan Getz

-        گروس عبدالملکیان و Pink Floyd

-        اریک امانوئل اشمیت، مهرداد مهدی و آسو کهزادی

-        دست‌اندر کاران مجلۀ داستان همشهری، هوشنگ مرادی کرمانی، کوروش یغمایی، نوذر پرنگ و گروه Brothers Four

-        کیهان کلهر، گروس عبدالملکیان و گروه The Ways

-        سعدی، محمدرضا لطفی و درویش‌خان

-        مهرداد برآن، محسن کرباسی، گروس عبدالملکیان، Carlos Puebla وVeronica Rapella

-        محمدعلی اسلامی ندوشن، خیام، سهراب پورناظری، همایون شجریان، فریدون شهبازیان، احمد شاملو، محمدرضا شجریان و فرامرز پایور

-        گروس عبدالملکیان،  Ernesto Lecuona، Marija Popovic and Julijana Sarac و Mariachi Vargas de Tecalitlan