بزرگ ترین دشواری های روانی کارآفرینان

کسب و کار

ارسال شده توسط نجمه اسماعیلی در دسته بندی کسب و کار 1553 روز پیش 307

شما به عنوان یک کارآفرین با موانع تدارکاتی بسیاری مواجه می شوید. ترک شغل اول، جذب سرمایه، پیدا کردن محل مناسب و استخدام نیرو تنها تعدادی از موانعی هستند که باید بر آنها چیره شوید. اما خبر خوب اینجاست که اغلب آنها را می توان علی رغم دشواری هایی که ایجاد می کنند، با پیروی از یک فرایند منطقی و متعهد ماندن به پیدا کردن راه حل نهایی پشت سر گذاشت. با این حال، دشوار ترین موانع، یعنی آنهایی که بیشتر از بقیه معیشت و زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهند داد، روانی هستند و غلبه بر‌ موانع درونی اندکی پیچیده تر از غلبه بر موانع بیرونی است. در این پادکست با برخی از این موانع روانی که در توسعه کسب و کار به آنها برمی‌خورید آشنا می‌شوید.