برگ برنده، قسمت دوم؛ ماجرای درگیری یک پزشک، یک کارگزار سهام و یک میلیاردر امریکایی در یک رسوایی عظیم مالی

سرگرمی

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی سرگرمی 1035 روز پیش 4565
سیزدهمین ماجرایی که در کانال بی می شنوید داستان یکی از بزرگترین رسوایی های مالی تاریخ معاملات سهام امریکاست. این داستان در دو قسمت تعریف شده که هم زمان منتشر می شوند.
این قسمت دوم و آخر برگ بنده است.
این پادکست روایت فارسی گزارشی است که در سیزده اکتبر 2014 در مجله نیویورکر منتشره شده است، با عنون اصلی
The Empire of Edge
برگ برنده | قسمت اول