برف، ماجرای بهمن مرگبار تونل کریک

جامعه

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی جامعه 1506 روز پیش 7797
قسمت یازدهم کانال بی به ماجرای سرگذشت شانزده اسکی باز ماهری میپردازد که برای تجربه هیجان بیشتر با زندگی خویش بازی میکنند. اسکی بازانی که هرکدام در دنیای حرفه ای اسکی شناخته شده اند اما گاهی تجربه و تسلط برای زنده ماندن کافی نیست. این قسمت از پادکست برگرفته شده از مقاله منتشر شده در وبسایت نیویورک تایمز در سال 2012 نوشته JOHN BRANCH است.