ارسال شده توسط مینا موسوی در دسته بندی روانشناسی 1385 روز پیش 1178
روش‌های تربیتی هر کدام از والدین، بنا به ویژگی‌های آنان، با یکدیگر متفاوت است. دایانا بامریند، روان‌شناس معاصر، معتقد است شیوه‌های تربیتی و فرزندپروری والدین با دو محور توقع و خواسته‌های والدین از فرزندان و میزان پذیرش و حمایت از آنها طبقه‌بندی می‌شود. در ادامه‌ی مطلب، دکتر محمود گلزاری، روان‌شناس، براساس نظریه‌ی بامریند ویژگی‌های چهار گروه از والدین و نتایج و پیامدهای تربیتی آنان را شرح می‌دهد