برج _هر واژه یک قصه

هنر

ارسال شده توسط ماهرخ سالاری در دسته بندی هنر 55 روز پیش 87
نگاهی به دنیای رنگارنگ کلمات
هر بار به یک کلمه می پردازیم و درباره تاریخچه آن داستانها و مطالب جذاب را می شنویم همراه با چاشنی طنز فاخر 
این قسمت : برج