برای راه اندازی یک استارتاپ، بدون ترک شغل تمام وقت چه باید کرد

کسب و کار

ارسال شده توسط مهسا شاکری در دسته بندی کسب و کار 1562 روز پیش 668

تیگران اسلویان بعد از دانشگاه در جایی مشغول به کار شد. او سه ماه پس از استخدام، شروع کرد به کار کردن روی استارتاپ خودش و از آن زمان استارتاپش را رها نکرده است. اسلویان به مدت سه سال هم کار ثابتش را داشت و هم استارتاپش را راه اندازی و مدیریت کرد تا اینکه در نهایت توانست آنقدر سرمایه جمع کند که بتواند کاملاً روی استارتاپش تمرکز کند. این کار آسانی نبود اما اسلویان از پس آن بر آمد. چرا شما نتوانید؟