با دو پیشنهاد کاری هم زمان چه باید بکنیم

کسب و کار

ارسال شده توسط میثم ساور در دسته بندی کسب و کار 1580 روز پیش 257
در دست داشتن بیش از یک پیشنهاد کاری می تواند موقعیت پیچیده ای باشد. فرض کنید به جای آنکه مجبور باشید پیشنهادی را بررسی کنید و شیوه های مناسب مذاکره برای آن را پیدا کنید، شغل فعلی تان را ترک کنید و جابجا شوید، باید همه ی این دشواری ها را برای یک پیشنهاد اضافی دیگر نیز انجام دهید که این، کار شما را خیلی بیشتر از دوبرابر افزایش می دهد.