با این دو قدم ساده استعداد خود را کشف کنید

کسب و کار

ارسال شده توسط دلناز سیدزاده در دسته بندی کسب و کار 970 روز پیش 1503
حتما برایتان پیش آمده که از استعداد فردی در یک حوزه خاص شنیده باشید یا اینکه حرف هایی در مورد بی استعدادی فرد دیگر در زمینه ای به گوشتان خورده باشد. اما جدای از اطرافیان، انسان ها معمولا درک درستی از استعدادها و مهارت های خود ندارند.