اگر از شغل خود رضایت نداشته باشیم و قادر به ترک آن نیز نباشیم، تکلیف چیست

کسب و کار

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی کسب و کار 1478 روز پیش 441
یک جستجوی سریع روی گوگل در مورد رضایت شغلی، میلیونها مقاله و توصیه در مورد شروع یک کسب و کار، به کار گرفتن خلاقیت، به چالش کشیدن خود، و دنبال کردن عشق و علاقه پیش روی شما قرار می دهد. تم اصلی همه ی این مقالات و نوشته ها این است که شغل خود را ترک و از اول شروع کنید، مسیر تازه و خارج از چارچوبی برای خود انتخاب کنید تا در نهایت شغل بهتر و رضایت بیشتری نصیبتان شود.