ارسال شده توسط Radio Felbedahe در دسته بندی سرگرمی 360 روز پیش 80
[سبک: مکالمه‌ای]

اخیرا در دنیا معضلی گریبان‌گیر مردم دنیا شده است که مرز بین حقیقت و دروغ را لحظه به لحظه کمرنگ‌تر کرده است. خبرها و خبرنگارهای سفارشی، رسانه‌های دلبسته و وابسته و در پی آن ذهن‌های آشفته در حال جولان هستند.