ارسال شده توسط سپهر خدابنده در دسته بندی روانشناسی 247 روز پیش 1107
پادكست صلح درون | اپيزود ١١
موضوع : پنج حسرت قبل از مرگ
توضيحات : در اين بخش نتايج تحقيق يك پرستار استراليايى را بيان كردم كه پنج حسرت اصلى انسان ها قبل از مرگ را مشخص كرده
اولین حسرت:
کاش جراتش رو داشتم اون جوری زندگی می‌کردم که می‌خواستم٬ نه اون جوری که دیگران ازم توقع داشتن
حسرت دوم:
کاش این قدر سخت کار نمی‌کردم
حسرت سوم:
کاش شجاعتش رو داشتم که احساساتم رو به صدای بلند بگم
حسرت چهارم:
کاش رابطه‌هام رو با دوستام حفظ می‌کردم
حسرت پنجم:
کاش شادتر می‌بودم
.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•
instagram : @sepblog