ارسال شده توسط حسین میرشکرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 465 روز پیش 570

این اپیزود، قسمت سوم و پایانی از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی بودا پرداختیم.

 

منابع:

۱. بودا، ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر

۲. آیین‌های کنفوسیوس دائو و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ زین الدین، انتشارات مروارید

۳. آیین بودا، هانس ولفگانگ شومان، ترجمه ع.پاشایی، نشر دیبایه

۴. فروغ خاور، هرمان الدنبرگ، بدرالدین کتابی، نشر اقبال

۵. هینه یانه، ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر

۶. The Life of the Buddha: According to the Pali Canon, Bhikkhu Nanamoli

۷. Buddha: A Story of Enlightenment, Deepak Chopra