اپیزود چهارم، رئال ژیرونا

سرگرمی

ارسال شده توسط مادریدکست در دسته بندی سرگرمی 462 روز پیش 108
اپیزود چهارم مادریدکست در میان بهت و ناباوری ما از باخت دیشب رئال ضبط و ادیت شد و آمادست برای گوش دادن

خلاصه بازی: 2:10
سولاری: 3:18
افت مارسلو: 5:18
شرایط اودریوزولا و سبایوس: 9:48
گرت بیل: 12:59
سرخیو راموس: 14:44
مصاحبه سولاری و کورتوآ: 16:43
اخبار باشگاه: 19:07
پیش بازی با لوانته: 22:20
 با ما همراه باشید!