اپیزود چهارم | مونالیزا کی بود؟

جامعه

ارسال شده توسط Kalaf Podcast در دسته بندی جامعه 31 روز پیش 3699

چهارشنبه ۲۳ ژوئن 1852 یک هنرمند جوان فرانسوی به اسم لوک ماسپرو از پنجره اتاقش در طبقه چهارم هتلی در پاریس، پایین پرید!

روی یک برگه سفید نوشته بود:
"سال های سال با لبخندش گلاویز شدم؛ امروز ترجیح می دم که بمیرم!"

  

روایت و تدوین: محسن خدابخشی | ضبط: فواد سمیعی | با تشکر از: مهسا اسدی

  

Email: KalafPodcast@Gmail.com

Twitter: https://twitter.com/Kalafpodcast

Instagram: https://www.instagram.com/kalafpodcast

Telegram Channel: https://telegram.me/kalafpodcast

 

 

اسپانسرها

نوین هاب

https://www.instagram.com/novinhub/

کافه رومی

 

منابع

 https://www.leonardodavinci.net

The Story of Civilization

https://player.fm/series/unexplained-mysteries/ep-1-mona-lisa-behind-the-worlds-most-famous-smile

https://player.fm/series/unexplained-mysteries/ep-2-mona-lisa-pt-2-who-was-she

https://www.huffpost.com/entry/the-10-worst-things-mona-lisa_b_5628937?guccounter=1&slideshow=true#gallery/55a53763e4b0b8145f73a2fc/7

https://www.telegraph.co.uk/culture/art/3592403/Could-this-be-the-secret-of-her-smile.html

https://www.theguardian.com/world/2002/mar/14/arts.highereducation

https://web.archive.org/web/20110508121954/http://www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/news/monalisa.html

https://news.artnet.com/art-world/secret-behind-mona-lisa-smile-discovered-326770

https://www.art-critique.com/en/2019/03/researchers-may-have-determined-that-the-monna-vanna-was-drawn-by-leonardo-da-vinci/

https://nypost.com/2014/07/26/how-mona-lisas-smile-led-to-love-affairs-and-suicides/