اپیزود چهارم | مونالیزا کی بود؟

جامعه

ارسال شده توسط Kalaf Podcast در دسته بندی جامعه 317 روز پیش 4218
چهارشنبه 23 ژوئن 1852 یک هنرمند جوان فرانسوی به اسم " لوک ماسپرو" از پنجره اتاقش در طبقه چهارم هتلی در پاریس، پایین پرید. 
روی یک برگه سفید نوشته بود: 
"سال های سال با لبخندش گلاویز شدم؛ امروز ترجیح می دم بمیرم!"


روایت و تدوین: محسن خدابخشی | ضبط: فواد سمیعی | با تشکر از: مهسا اسدی


ما همه جا هستیم: 
توییتر | اینستاگرام | تلگرام


اسپانسرها: