اپیزود چهاردهم: واقعیت (Factfulness)

علم

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی علم 28 روز پیش 2919