ارسال شده توسط حسین میرشکرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 432 روز پیش 1226
جهان چطور پدید اومده؟ مردمان سرزمین‌های مختلف به این پرسش پاسخ‌های گوناگونی و جذابی می‌دن. از نظر چینی‌ها، دائو بزرگترین راز هستیه؛ رازی مستور که هر چند نمی‌تونیم بطور کامل واگشایی‌اش کنیم و ما رو به تماشاگه راز راهی نیست اما می‌تونیم کمی از پیچیدگی و تاریکاش بکاهیم. در این پادکست سریالی به شرح مفهومِ دائو می‌پردازیم و صفات و مختصاتش رو برمی‌شمریم.

منابع:
۱. دائو راهی برای تفکر، ع.پاشایی، نشر چشمه.
۲. پرسه‌ی شادمانی، جوانگ زو، ترجمه حسین میرشکرایی، نشر مثلث.
۳. شنیدن از دائو ده چینگ، لائوزه، ترجمه ع. پاشایی، نشر عنوان.
 ۴. تاریخ فلسفه چین، چوجای و وینبرگ چای، ترجمه ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر.
۵. دین‌های جاده ابریشم، ریچارد فولتس، ترجمه ع.پاشایی، انتشارات فراروان.
۶. دین‌های چینی، جوزف ا.ادلر، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز.
۷. صوفیسم و تائوئیسم، توسیهیکو ایزوتسو، ترجمه محمد جواد گوهری.
۸. مثنوی معنوی، مولوی
۹. وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، قاسم کاکایی، انتشارات هرمس.
۱۰. آیین‌های کنفوسیوس دائو و بودا، ترجمه غلامرضا شیخ زین الدین، انتشارات مروارید
۱۱. طریقت ذن، آلن واتس، هوشمند ویژه، نشر بهجت
۱۲. Tao Te Ching: The New Translation from Tao Te Ching, The Definitive Edition, Jonathan Star