اپیزود نهم - اساطیربین النهرین - ویژه بهار

داستان

ارسال شده توسط Saga Podcast در دسته بندی داستان 433 روز پیش 927

داستان ایشتار، تموز و سفری به دنیای زیرزمینی که گردش فصلها رو رقم زد

.

.

این اپیزود تقدیم شده به همه زنان زندگی ما، که بهار در کنار اونها معنی پیدا می کنه