اپیزود صفرم - درباره 9853

سینما

پادکست "نود و هشت، پنجاه و سه"
اپیزود صفرم: 9853

در قسمت صفرم، توضیحات مختصری در مورد پادکست داده شده و سعی شده به سوالاتی که ممکنه قبل از شنیدن هر پادکستی در ذهن شنونده به وجود بیاد جواب داده بشه.