اپیزود صفرم رادیو پالیسی

جامعه

ارسال شده توسط رادیو پالیسی در دسته بندی جامعه 160 روز پیش 501
.این پادکست  به زودی کارش را با تولید مجموعه‌ای از محتواهای صوتی در موضوع سیاستگذاری و حکمرانی شروع می‌کند. ما در این اپیزود میخواهیم کمی دربارهٔ کاری که قصد داریم در این مجموعه انجام بدهیم صحبت کنیم 

متن: عطا حشمتی. روایت: عطا حشمتی، سعید سلیمانی