اپیزود ششم: گيرنده يا دهنده، شما کدام هستيد؟

سبک زندگی

ارسال شده توسط فاطمه غفوریان در دسته بندی سبک زندگی 197 روز پیش 875
در دنیای امروز، سه گونه شخصیت اصلی برای آدمها وجود دارد: دهنده، گیرنده و سازگار. در اپیزود ششم تداکس فا، روانشناس سازمانی، آدام گرنت این سه شخصیت را توضیح میدهد و استراتژی های ساده ای برای افزایش فرهنگ بخشش و کمک کردن همکاران به یکدیگر پیشنهاد میدهد