اپیزود ششم- خشونت خیابانی

آموزش

وقتی صحبت از خشونت میشه، یکی از اولین تصاویری که توی ذهن‌مون نقش می‌بنده یه صورتِ ورم کرده و کبوده! یا احتمالاً یه دست و پای شکسته. اما، خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت به حساب میاد.


برای تولید محتوای این اپیزود، از این منابع استفاده کردیم:

v   مقاله تحلیل اجتماعی عوامل موثر بر میزان مورد مزاحمت خیابانی قرار گرفتن زنان و دختران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)، محمد اسماعیل ریاحی و طاهره لطفی خاچکی، مجله پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی.

v   سایت پزشکی قانونی کشور

v   قانون مجازات اسلامی

v   لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت.