اپیزود ششم بهمن 1398

علم

ارسال شده توسط Mostafa hajimolahoseini در دسته بندی علم 56 روز پیش 308
در این اپیزود که توسط دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است، یک مقاله در حوزه سرطان خون و یک مقاله در مورد فشارهای روانی در حین تحصیل دانشجویان دکترا ارائه می گردد. مقاله دوم در نوامبر 2019 در هفته نامه نیچر منتشر شده است. این دو مقاله را آقای زارع زاده و خانم خانی ارائه می کنند.