ارسال شده توسط حسین میرشکرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 450 روز پیش 609

این اپیزود، قسمت دوم از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی، آیین و آموزه‌های بودا می‌پردازیم.

 

منابع:

۱. بودا، ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر

۲. آیین بودا، هانس ولفگانگ شومان، ترجمه ع.پاشایی، نشر دیبایه

۳. فروغ خاور، هرمان الدنبرگ، بدرالدین کتابی، نشر اقبال

۴. تاریخ مختصر اسطوره، کارن آرمسترانگ، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز

۵. هینه یانه، ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر

۶. طریقت ذن، آلن واتس، هوشمند ویژه، نشر بهجت

۷. The Life of the Buddha: According to the Pali Canon, Bhikkhu Nanamoli

۸. Buddha: A Story of Enlightenment, Deepak Chopra