ارسال شده توسط حسین میرشکرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 234 روز پیش 1275

این اپیزود، قسمت اول از پادکست سریالی سیدارتا است. در این پادکست سریالی به شرح زندگی، آیین و آموزه‌های بودا می‌پردازیم.

 

منابع:

۱. بودا، ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر

۲. سیذارتا، ترجمه مهدی جواهریان/پیام یزدانجو، نشر مرکز

۳. آیین بودا، هانس ولفگانگ شومان، ترجمه ع.پاشایی، نشر دیبایه

۴. فروغ خاور، هرمان الدنبرگ، بدرالدین کتابی، نشر اقبال

۵. تاریخ مختصر اسطوره، کارن آرمسترانگ، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز

۶. هینه یانه، ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر

۷. The Life of the Buddha: According to the Pali Canon, Bhikkhu Nanamoli

۸. Buddha: A Story of Enlightenment, Deepak Chopra