اپیزود دوم | رِد | J L Hunter "RED" Rountree

جامعه

ارسال شده توسط Kalaf Podcast در دسته بندی جامعه 26 روز پیش 590

!حین اینکه خانم جوان متصدی بانک داره پول ها رو می ذاره توی پاکت، "جی ال هانتر رانتری" ملقب به "رد" تبدیل می شه به پیرترین سارق بانک! نه تنها در ایالات متحده آمریکا...بلکه در همه دنیا

 روایت و تدوین: محسن خدابخشی | ضبط: فواد سمیعی | با تشکر از: آزاده حسینی

Email: KalafPodcast@Gmail.com
Instagramhttps://www.instagram.com/kalafpodcast


اسپانسرها

پی پینگ
https://www.payping.ir
https://www.instagram.com/payping.ir

کافه رومی
https://www.instagram.com/cafe.rumi


منابع

https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/2004/03/28/in-texas-grandpa-larceny/ac385798-5af8-470c-9071-9aef561b5bf3/?noredirect=on&utm_term=.4c56d024b11e

https://www.gq.com/story/91-year-old-bank-robber-jl-hunter-rountree

https://www.kcbd.com/story/1662829/the-story-of-the-92-year-old-bank-robber

http://www.nypress.com/jl-hunter-rountree-92-you-want-to-know-why-i

https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1477408/J-L-Hunter-Red-Rountree.html