ارسال شده توسط حسین میرشکرایی در دسته بندی ادیان و مذاهب 66 روز پیش 132
در این پادکست سریالی، درباره‌ی دین هندو حرف می‌زنیم. آیینی دیریاب و اسرار آمیز با بیش از پنج هزار سال دیرینگی و قدمت. دین خدایان پرتعداد و گوناگون، دین مرتاضان مرموز و عارفان و پاکان. دین محبوب مردمان سرزمین رنگارنگ هند. برای شناخت این آیین ما رو در این سفر پر فراز و نشیب همراهی کنید.
منابع:
۱. هندوئیسم، کیشیتی مهن سن، ترجمه ع.پاشایی، نشر نگاه معاصر
۲. درسنامه‌ی ادیان شرقی، علی موحدیان عطار و محم رستمیان، نشر کتاب طه
۳. دین هندو، سی‌بل شاتوک، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز
۴. آیین هندو، سیمن ویتمن، ترجمه علی موحدیان عطار، نشر مرکز مطالعات ادیان مذاهب
۵. ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، داریوش شایگان، نشر فرزان
۶. Many Many Many Gods of Hinduism: Culture, Concepts, Controversies
۷. Hinduism: A Comprehensive Guide to the Hindu Religion, Hindu Gods, Hindu Beliefs, Hindu Rituals and Hinduism History