اپیزود دهم - افسانه های سلتی - از جهانی دیگر

داستان

ارسال شده توسط Saga Podcast در دسته بندی داستان 444 روز پیش 108
در این قسمت اول کمی درباره مفهوم اسطوره و افسانه و تفاوتهاشون حرف می زنیم و بعد از طریق سه داستان با یکی از عناصر مهم افسانه های سلتی آشنا می شیم..."جهان دیگرسو".