اپيزود چهارم راديو دي _ طنز

جامعه

ارسال شده توسط رادیو دی در دسته بندی جامعه 410 روز پیش 283

در اين اپيزود به مفهوم "طنز" پرداختيم

در اين اپيزود مي شنويد

گفتگو با دكتر اسماعيل اميني

بخش هايي از كتاب طنز نوشته آرتور پلارد ترجمه سعيد سعيدپور

شعر طنزي از اكبر اكسير

مطلب طنزي از مرتضي فرجيان با عنوان كارمند

بخشي از رساله چرند و پرند علي اكبر دهخدا

بخشي از كتاب وغ وغ ساهاب نوشته صادق هدايت

شعري از ابوالفضل زرويي نصرآباد از مجموعه با معرفت هاي عالم

داستان طنزي از اسماعيل اميني با نام تلفن همراه

بخش هايي از مقاله  نظري به طنز حافظ  نوشته بهاء الدين خرمشاهي از كتاب چهارده روايت

يادداشت بنگاه شادي نوشته مريم قهرماني

متن طنز استامينوفن نوشته پوريا عالمي

متن طنزي از دكتر اميني با عنوان نيمه پر ليوان

شعر طنز هفت سين از اكبر اكسير

شعري از ابوالفضل زرويي نصرآباد با صداي شاعر از مجموعه با معرفت هاي عالم