اپيزود پنجم راديو دي _ زبان

جامعه

ارسال شده توسط رادیو دی در دسته بندی جامعه 257 روز پیش 376

نگاهي نقادانه به مفهوم زبان

متن­ هايي كه در اين اپيزود مي­ شنويد

گزيده­ اي از كتاب مارتين هايدگر نوشته تيموتي كلارك با ترجمه پويا ايماني

خلاصه­ اي از كتاب ژوليا كريستوا نوشته نوئل مك آفي با ترجمه مهرداد پارسا

مقاله غم زبان به قلم احسان يارشاطر (1334)

مقاله حقيقت و كذب در مفهوم غير اخلاقي نوشته فردريش نيچه با ترجمه مراد فرهادپور

يادداشتي با عنوان جنگ و صلح واژگان نوشته حبيب حسيني فرد

بخش­ هايي از كتاب ابرساختگرايي نوشته ريچارد هارلند با ترجمه فرزان سجودي