از پشت شیشه، غم‌انگیز است

جامعه

ارسال شده توسط فرزانه محمدیان در دسته بندی جامعه 1624 روز پیش 685
فیلیپ هنری گوس طبیعی‌دانی انگلیسی در سدۀ نوزدهم کتابی نوشت با عنوان «آکواریوم: پرده‌برداری از شگفتی‌های اعماق دریا». این کتاب جرقۀ ایجاد میلی جنون‌آمیز به داشتن آکواریوم‌های دریایی را زد. نیم قرن بعد، پسر گوس در خاطراتش نوشت: پدر من، به سبب محبوبیتی که کتابش‌هایش به دست آورد، مسؤول مستقیم فاجعه‌ای بود که هرگز انتظارش را نمی‌کشید. این واقعیت سال‌ها پیش از آنکه وفات کند، برای خودش به اندازۀ کافی محرز شده بود و ازاین‌رو در اندوهی بزرگ فرو رفت.