ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی کسب و کار 1450 روز پیش 771
بسیاری از ما متصور هستیم که کارآفرین موفق کسی است که ایده های نابی داشته باشد، در صورتی که تجربه خلاف این موضوع را ثابت کرده است. برای اینکه بتوانید در دسته کارآفرینان موفق قرار گیرید، لزومی ندارد تا با ایده ای جدید کار خود را آغاز کنید، بلکه باید ایده خود را حال هر آنچه که است به ثمر برسانید.