اروپا فرو می‌پاشد، اما آرام آرام و رنج‌کشان

جامعه

ارسال شده توسط محمدحسن فرازمند در دسته بندی جامعه 1790 روز پیش 392

آنگلا مرکل گفته بود اگر یورو فرو بپاشد، اروپا از هم فرو خواهد پاشید. اکنون یورو دارد فرو می‌پاشد اما این فروپاشی آرام است، حتی اگر یونان از حوزه یورو خارج شود. بعید است این حوزه در آینده‌ای نزدیک از هم بپاشد. گرچه هنوز احتمال فروپاشی آن است، اما محتمل‌تر آن است که همچون یک تراکتور قراضه هن‌هن‌کنان به راهش ادامه دهد و رشد کندتر شغل‌های کمتر و محنت انسانی بیشتر به ارمغان آورد. بیشتر از آنی که می‌توانست در نبود اتحاد پولی به وجود آورد.