ارسال شده توسط حمیدرضا خوشوقتی در دسته بندی سبک زندگی 1407 روز پیش 372
برای حل مشکلات راه های زیادی پیشنهاد شده، اولیش اینه که باید بحث کرد تا به نتیجه رسید، ولی این روش به بسیاری از ما ثابت کرده که بحث کردن تنها کاری که انجام میده طولانی کردن مراحل حل مشکله. پس بهترین راه اینه که به جای بحث کردن عمل کنیم.