ابرام بگو- قسمت یازدهم (پاییز)

جامعه

ارسال شده توسط Ebrahim Asadi در دسته بندی جامعه 256 روز پیش 432

گفتم این اواخر خیلی داره سخت می‌گذره، عیارش دست کیه ابرام؟

گفت دست اون مادری که بچه‌ش رو توی کوچه گم کرده. اگه پیداش کنه چی کارش می‌کنه؟

گفتم باید به آغوش بکشه، دل‌داری بده، اما می‌زنه...

گفت راحت باش، سخت نگیر؛ می‌گذره... به همین برکت.