ابدیت و یک روز، شماره بیست و دو: «عباس کیارستمی» و آهنگسازان فیلم هایش در گفتگو با «کامبیز روشن روان» و نگاهی به مقوله تدوین و کارنامه «هایده صفی یاری» (بخش پایانی)

سینما

ارسال شده توسط حامد صرافی‌زاده در دسته بندی سینما 514 روز پیش 310
در بیست و دومین قسمت از مجموعه پادکست های «ابدیت و یک روز»، در بخش اول «کامبیز روشن روان» از تجربه ساخت موسیقی «مسافر» و همکاری اش با «عباس کیارستمی» می گوید. در قسمت دوم این پادکست نیز شنونده بخش پایانی گفتگوی «محمدرضا جوزی» با خانوم «هایده صفی یاری» درباره همکاری اش با «اصغر فرهادی» در فیلم «فروشنده» و همچنین برخی دیگری از فیلم هایی که تدوین شان را به عهده داشته است، خواهید بود.
تدوین صدا و موسیقی: محمدرضا جوزی و محمد شکیبا
طراح لوگوی کانال: برنا ایزدپناه
موسیقی های بکار رفته در این پادکست:
۱. «رقص گدایی» از ساخته های «گروه کلزماتیکس» و برگرفته از آلبوم «جن زده»
۲. بخش هایی از موسیقی متن فیلم های «مسافر»،«کلوزآپ»،«گلهای داوودی» و مجموعه «امیرکبیر» همگی از ساخته های «کامبیز روشن روان»