آیا زنان و مردان می‌توانند دوستانی معمولی باشند؟

سبک زندگی

ارسال شده توسط نسیم حسنی در دسته بندی سبک زندگی 1768 روز پیش 1160
افرادی که روابط عمومی ضعیفی دارند ۵۰ درصد بیشتر از افراد با روابط اجتماعی قوی، در معرض خطر مرگ هستند. گوشه‌گیری و منزوی بودن به اندازهٔ سیگار کشیدن و خوردن مشروبات الکلی برای شما زیان‌آور است -تقریباً برابر است با کشیدن روزی ۱۵ عدد سیگار- و از بی‌تحرکی و چاقی مفرط هم بدتر است.‏