ارسال شده توسط دکترهمه در دسته بندی بهداشت و سلامت 432 روز پیش 186
آیا با افزایش سن شب ادراری بهبود می یابد؟
شاید بهترین پاسخ برای این سوال بلی باشد. اما پاسخ مثبتی است که کودک و والدین با آن همه مشقات ناشی شب ادراری ممکن است سالها چشم انتظار آن روز بنشینند. دکترحمیدرضا بادلی فوق تخصص کلیه کودکان ونوجوانان در این مورد برای والدین
توضیح می دهد آیا لازم است صبر نماییم؟