آیا از کاریر کودک در خودرو بدرستی استفاده می کنید؟

سلامت

ارسال شده توسط دکترهمه در دسته بندی سلامت 211 روز پیش 121
اصول لازم در استفاده از کاریر کودک
بسیاری از والدین برای فرزند عزیزشان کاریر و صندلی خریداری می کنند ولی متاسفانه بعضی از آنها از آن بدرستی استفاده نمی کنند در این پادکست دکتر بادلی فوق تخصص کودکان نکات کلی استفاده از آن را برای توضیح می دهند.

  فیلم روش صحیح از صندلی ماشین را در لینک پایین ببینید
https://drhame.com/p/3440