ارسال شده توسط Ampaj Band در دسته بندی موسیقی 450 روز پیش 715
.
دوازدهمین اپیزود از پادکست آمپاژ
که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.
دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به توصیف شاخه ای گسترده از موسیقی به نام موسیقی تخمه ای می پردازیم و رمز و راز نهان در تخمه نوازی و تخمه خوانی و تخمه سازی را  آشکار می کنیم.