ارسال شده توسط Ampaj در دسته بندی موسیقی 120 روز پیش 536
در این اپیزود از آمپاژ به مشکلات زنان و موسیقی زنان در جهان می پردازیم.
این بار بی تعارف تر و محکم تر از اپیزود اول.
.در این اپیزود شما در مورد استانداردهای موجود و تاثیرگذار بر زندگی و موسیقی زنان، خواهید شنید