ارسال شده توسط Ampaj Band در دسته بندی موسیقی 163 روز پیش 672

دهمین  اپیزود از پادکست آمپاژ
که در اون سعی میکنیم اتفاقات و صداهایی که به چشم و گوش نمیان رو، نمایان کنیم.
دراین نمره از پادکست آمپاژ، ما به تحلیل سبکی که از طرف ایرانیان باستان دوپس دوپس خطاب میشد، می پردازیم و به این سوال جواب میدیم که چرا انقدر "تکرار" برای انسان مدرن جذاب است.
@Ampaj