آلودگی هوا Air Pollution

علم

ارسال شده توسط Nerd Cast در دسته بندی علم 224 روز پیش 249
برای بررسی میزان آلودگی هوا aqicn.org 
https://castbox.fm/channel/id2405997  در کست باکس ما رو دنبال کنید.
حمایت مالی از برنامه در سایت حامی باش.
حمایت های شما صرف تجهیزات برنامه و تولید مناسب تر محتوا خواهد شد.
n3rdcastt@gmail.com ایمیل برنامه برای پشنهاد و انتقادات
برای مطلع شدن از اخبار برنامه به توییتر برنامه مراجعه کنید
Twitter : @nerdcast2 telegram: https://anchor.fm/nerdcastt instagram: nerdcastt