آسیب شناسی نشانه های شبکه ملی - کافه آرم

هنر

ارسال شده توسط مهدی صالح زاده در دسته بندی هنر 1442 روز پیش 980

امروزه ماهواره، يكي از رسانه هاي قدرتمند ارتباط جمعي به شمار مي آيد، از این رو شبکه های تلویزیونی ملی نیز برای رقابت  با شبکه های ماهواره ای دست به تغییراتی در ظاهر و محتوای  برنامه های خود زده اند. بعنوان مثال می توان به تغییر در شبکه سه اشاره کرد، تغییر نشانه  شبکه سه بعد از 22 سال  سرآغازی بود برای ایجاد تغییرات در گرافیک دیگر شبکه ها.  بسیاری این تغییرات را انقلاب تصویری در تلوزیون نامیدند که از ظاهر گرافیکی شبکه سه کلید خورد که این تغییر با حاشیه های  بسیاری روبرو بود .