ارسال شده توسط مهدی عباس زاده در دسته بندی جامعه 1723 روز پیش 698
تا پیش از جنگ‌های ناسیونالیستی و مذهبی ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ در کشور یوگسلاوی، مردمانی از شش ملیت متفاوت با سه زبان و سه مذهب مختلف در کنار هم زندگی می‌کردند. حاصل این جنگ‌ها ۲۰۰ هزار کشته، ده‌ها هزار زن و دختر تجاوز دیده، دو میلیون آواره و پاره پاره شدن یوگسلاوی بود (که نهایتاً امروز به هفت کشور صربستان، کرواسی، بوسنی، اسلوونی، مقدونیه، مونته‌نگرو و کوزوو تقسیم شده است) و نفرتی ماندگار که هنوز بعد از بیست سال ازدل مردم بیرون نرفته. آزارشان به مورچه هم نمی‌رسد اثر اسلاونکا دراکولیچ ماجرای جنایاتی است که طی این جنگ قومی و مذهبی اتفاق افتاد.  و محاکمه برخی از جنایتکاران این جنگ در دادگاه لاهه. نویسنده با نگاهی به این محاکمات از یک سو و تحقیق در زندگی متهمان از سوی دیگر، تلاش می‌کند به ساختار ذهنی مرتکبان این جنایت راهی بجوید.