آخرالزمان کیهانی چیست و آیا کسی می‌تواند از آن جان سالم به در ببرد؟

علم

ارسال شده توسط مهدی محرمی در دسته بندی علم 938 روز پیش 1218
در پایان یافتن حیات روی زمین و نابودی کامل سیاره‌ی آبی‌مان شکی وجود ندارد؛ در واقع با کمک علم، حتی زمان این اتفاق را نیز با تقریب خوبی می‌دانیم. اما سرنوشت جهان هستی به چه شکل رقم خواهد خورد؟ آیا کسی می‌تواند از آخرالزمان کیهانی جان سالم به در ببرد؟ علم پایان کائنات را چطور پیش بینی می‌کند؟