Podcast #01 : بردگیم‌هایی که حواس ما را پرت می‌کنند

سرگرمی

ارسال شده توسط رومیز در دسته بندی سرگرمی 180 روز پیش 93

در اپیزود شماره یک رومیز که به بازی‌های رومیزی، تومیزی، زیرمیزی، روفرشی و غیره اختصاص دارد از تجربیات اخیر گیمی خودمان می‌گوییم.

از یک بازی عجیب که در آن بازیکنان با زدن یک عینک مشکی بدون دیدن بازی می‌کنند تا یک بازی که در آن نباید حرف زد و بازی‌های دیگر...