قسمت اول: افزایش نابرابری و شکاف اقتصادی در دنیا

جامعه

ارسال شده توسط محمد ب در دسته بندی جامعه 6 روز پیش 396
گزارش ثروت جهانی* که یکی از مهمترن مدارک در زمینه اقتصاد جهانی‌ست در شماره سال 2017 خود نگاهی به 40 سال گذشته دنیا انداخته است، که از لحاظ آماری چه بر سر اقتصاد دنیا آمده است. مجله هاروارد بیزینس ریویو** در ماه مارچ امسال مقاله بلندی را وقف این پرونده کرده است و این آمار را تحلیل نموده است.

منابع:


https://www.democracyatwork.info/
*World Wealth Report: 
https://www.worldwealthreport.com/
** Harvard Business Review: 
https://hbr.org/product/harvard-business-review-march-april-2018/BR1802-MAG-ENG
Economic Update March 14th 2016: 
http://hwcdn.libsyn.com/p/1/e/e/1eeef3960a32458d/economic-update-economics-of-our-politics.mp3?c_id=12141035&destination_id=398074&expiration=1525137650&hwt=112de5d19a413c906dac193f1f97a1f5
The Book: Democracy at Work, a Cure for Capitalism: https://www.amazon.com/Democracy-at-Work-Cure-Capitalism/dp/1608462471/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525133128&sr=8-1&keywords=democracy+at+work&dpID=41yBZ0CJzWL&preST=_SY344_BO1,204,203,200_QL70_&dpSrc=srch