فوتبالکست ۱۶۱

خبر

برنامه این هفته را با تحلیل‌ فیلم های روز دنیا شروع میکنیم و در بخش‌ انگلیس از شراب ۴۵۰ پوندی‌ براتون میگیم

در بخش شهرداری رم، کارشناس محترم به صراحت‌یک تیم را قهرمان کرد و یکی را فرستاد سری بی ..

در آلمان بچه ها به خواب زمستانی فرو میرن و شاهد برگشت تیم پدرام اینا به صحنه خواهیم بود

در قسمت اسپانیا، دل و روده الکلاسیکو را شکافتیم و در ادامه از ایبار و آلاوز و اخراج مربی سویا هم صحبت کردیم.

فوتبالکست این هفته را داغ بشنوید و از راههای تماسی و لمسی و مشروع و نا‌مشروع منتقل کنید .