رادیو میکس بار - پاییز [فصل هجدهم - قسمت چهارم]

موسیقی

  آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته نوشته ای از مرتضی برزگر را با صدای حامد و فائزه و با همراهی قطعات «دوست نداشت» و «Pillow Talking» از «مهدی یراحی» و «Clint Mansell»  می شنویم.